ZAŘÍZENÍ
PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ

ZEVO Schéma

 

ZEVO technologie

ZAŘÍZENÍ:

 1. spalovací zařízení - rošt
 2. parní kotel
 3. reaktor suché sorpce
 4. 4D filtr
 5. spalinový ventilátor
 6. mokrá pračka
 7. komín
 8. ventilátor spalovacího vzduchu
 9. ventilátor recirkulace spalin
 10. parní turbína s generátorem
 11. kondenzátor
 12. předehřev napájecí vody
 13. napájecí nádrž s odplyňovákem
 14. napájecí čerpadlo
 15. ekonomizér
 16. chem. úpravna vody s nádrží vody

VSTUPY:

 • A. odpad
 • B. spalovací vzduch
 • C. surová voda
 • D. soda
 • E. močovina
 • F. hydroxid sodný

 

VÝSTUPY:

 • G. vyčištěné spaliny
 • H. pára
 • I. elektrická energie
 • J. škvára a hrubý popílek
 • K. popílek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to top