Mám pocit, že atmosféra kolem ZEVO pěkně houstne. Odpůrcem ZEVO již bylo podáno i trestní oznámení na všechny zastupitele! Nezdá se vám, že radní teď můžou v Zastupitelstvu města hlasovat proti ZEVO též i pod dojmem tohoto trestního oznámení a stanou se tím podjatými?

Každý zastupitel obce před nástupem do funkce složil a podepsal slib, stanovený Zákonem o obcích.
Člen zastupitelstva obce vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy. Je tedy jen věcí osobnosti každého zastupitele, do jaké míry se při výkonu své funkce nechá ovlivnit nátlakem oponentů záměru ZEVO Cheb. Zájmovými spolky a občany, kteří se vydávají za odborníky na odpady, na ochranu ovzduší, na provoz energetických zařízení a na ekonomiku obchodní společnosti. Bude proto jen rozhodnutím radních, zda i za těchto okolností, svým usnesením pověří zvolené zástupce Města Cheb, aby na valné hromadě investora, TEREA Cheb s.r.o., požadovali ukončení práce na přípravě investičního záměru ZEVO Cheb, a tím ho po letech dohadů, obstrukcí a politikaření, konečně zmařili.

Případ tohoto trestního oznámení je však i varováním. Lze si představit, že po čase může být podáno trestní oznámení za způsobenou škodu. Ta může vzniknout občanům Chebu a Městu Cheb, chybným politickým rozhodnutím, zastavit práce na investičním záměru ZEVO Cheb.

 ZEVO není politika

Opozice požaduje vyškrtnutí spalovny z Plánu odpadového hospodářství města Cheb a zajištění likvidace komunálního odpadu ve Vřesové. Na příští schůzi zastupitelstva to má být navrženo.
Co to udělá s cenou za popelnice?

Tou opozicí, máte patrně na mysli oponenty záměru ZEVO Cheb. Plán odpadového hospodářství je strategický dokument města Cheb. Vychází z Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje na roky 2016 až 2025, který zase navazuje na Plán odpadového hospodářství ČR. Byl zpracován odborníky, dle požadavků Zákona odpadech, a to za účelem vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a stanovení opatření k nakládání s nimi. Byl schválen na období let 2016 až 2025. Nejde tedy politický dokument, platný pro jedno volební období, který lze kdykoliv změnit, dle názorů členů zájmových spolků a nátlakových skupin občanů. Nelze též požadovat po nadřízeném Krajském úřadu, aby si upravil znění svého Plánu odpadového hospodářství tak, by tyto plány byly v souladu. Co se týče otázky na výši ceny za sběr a za likvidaci směsného komunálního odpadu, bude vhodné, optat se navrhovatelů na kalkulaci ceny za přepravu směsného komunálního odpadu a za využívání technického zařízení ve Vřesové, přímo na schůzi Zastupitelstva města Chebu. Investor ZEVO Cheb, těmito informacemi v současné době nedisponuje.

ZEVO je prý moc malé, a taky moc drahé…
Akorát nám to zdraží platby za popelnice a cenu za to teplo. I kdybyste opravdu splnili emisní limity, nikdo rozumný to v Chebu chtít nemůže!

To je jen neustálé strašení lidí, aby záměr ZEVO Cheb odmítli. Podívejte se na věc třeba takto:
Jestliže přijde ZEVO Cheb třeba na 260 milionů, pak při své kapacitě 20 tisíc tun ročně, vyjde investiční náklad na jednu tunu kapacity na 13.000 korun. Nejnovější ZEVO Chotíkov vyšlo na 2,1 miliardy a jeho kapacita je 95 tisíc tun ročně. Investiční náklad na kapacitu jedné tuny je 22.105 korun. Tedy skoro dvojnásobek oproti ZEVO Cheb! ZEVO Chotíkov je v provozu již třetím rokem.

Mají snad kvůli ZEVO Chotíkov občané Plzně zdražené poplatky za vyvážení komunálního odpadu, nebo zvýšenou cenu za odebírané teplo?!

 

 

 

 

Scroll to top