Je zajímavé, sledovat v tisku boj o ZEVO Cheb. Na jedné straně starosta
a právníci připravují právní kroky k zastavení rozjetého investičního záměru. A na straně druhé, na facebooku lidé nadšeně děkují starostovi za rozdávání tašek na třídění odpadů v domácnostech. Nikomu nepřijde divné, že jsou na nich loga a slogany, podporující ZEVO a spol. TEREA?

TEREA recycling bags face

Ano, TEREA Cheb s.r.o. tašky nakoupila a nechala si je potisknout svými logy a hesly, jako propagační (reklamní) firemní předměty pro podporu svých prospěšných nápadů a projektů. Několik souprav těchto tašek obdržel i pan starosta, který je patrně nechal rozdat občanům. Děkujeme mu za propagaci! :-)

Vy z té likvidace odpadků naděláte!
Před lety se taky někteří lidé na okraji Chebu bouřili proti plánované stavbě jihovýchodního obchvatu.
A nakonec, obchvat tomu Chebu jen prospěl.

Již naše babičky říkávaly: „Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem“. Co má většině lidí sloužit k jejich spokojenosti, několika jiným se líbit nemusí. Vždy se najdou lidé, kteří sice chtějí mít své auto před domem a jezdit s ním i po městě, ale již si nepřejí, aby jiná auta jezdila v blízkosti jejich domu.

S přístupem takových lidí k investici ZEVO Cheb, to je obdobné: vozte si (taky i moje) odpadky ke spálení třeba do Vřesové! Spalujte a likvidujte si ten komunální odpad jinde, jen ne v blízkosti na dohled z mého domu! Problémem pak je, jakými argumenty a manipulacemi s fakty, tito nespokojení přesvědčí o své pravdě tu většinu…

Za peníze, co by měla stát vaše spalovna, bychom mohli vozit do podobného zařízení v nedaleké Vřesové náš odpad snad dvě desítky let!

To je chybný úsudek. ZEVO Cheb nebude financovat město Cheb, ale soukromá společnost. Pokud se však tato investice neuskuteční, investor, tedy TEREA Cheb s.r.o., ušetří své peníze. Nikoliv peníze města. Směsný komunální odpad pak bude do Vřesové odvážen na účet města Cheb a jeho občanů. Chebští budou platit za využití svého směsného komunálního odpadu ve Vřesové podobnou cenu, jako by ji platili v případě ZEVO Cheb. Ale navíc, ještě zaplatí přepravu odpadu na vzdálenost asi 45 kilometrů. Připravovaným odmítnutím ZEVO Cheb, ztratí i okolní obce v regionu možnost jeho využití. I těmto obcím se zmaření investice ZEVO Cheb citelně prodraží.

Cožpak na Sokolovsku nežijí lidé? Ve Vřesové a v okolních městech? Když vám v Chebu spalovna tak moc vadí, jakým právem chcete vozit a pálit nám ve Vřesové svůj nepořádek? Už teď nám zde otravuje vzduch pálení kalů z Ostravska!

ZEVO Cheb je jen spalovací zařízení, které nebude nikam vozit komunální odpad ke spálení. Na to se budete muset zeptat jinde.

Na internetových stránkách chebskeinfo.cz vyšel příspěvek, ve kterém pan starosta vysvětluje odmítání vašeho ZEVO též i neujasněnou legislativou a výhledem do budoucna. Nebojíte se, že než bude nový zákon o odpadech schválen, dostane ZEVO od vedení města stopku?

K odmítání ZEVO Cheb, zdůvodňované neujasněnou legislativou, jsme se již vyjadřovali. Ne, nebojíme se. Nové vedení města Cheb má totiž velkou výhodu v lidech, kteří pracují přímo na Městském úřadu Cheb. Na odboru životního prostředí jsou mezi nimi odborníci, kteří znají současný platný zákon o odpadech. Je jim znám i poslední návrh zákona o odpadech, který však v lednu 2017 neprošel Legislativní radou vlády. Tito lidé určitě vědí, že europoslanci již schválili unijní „Balíček k oběhovému hospodářství“, který určuje směr příštího vývoje odpadového hospodářství v celé EU na mnoho let dopředu. Další odborníky na odpady, má město ve své společnosti CHETES s.r.o. Proto, pokud by snad byl problém oslovit s dotazem přímo Ministerstvo životního prostředí ČR, stačí svůj zbytečný strach, stran zatím neznámého obsahu připravovaného zákona o odpadech, konzultovat s lidmi na Městském úřadu Cheb a v CHETES-u. Jak vidíte, současný stav právního prostředí v ČR, nemůže být po šesti letech předchozích příprav, důvodem k zamítnutí připravené investice ZEVO Cheb.

Co víte o tom, že prý Svaz měst a obcí si s Ministerstvem životního prostředí domluvil posunutí termínu zákazu skládkování až na rok 2030?
Jak je možné, že Ministerstvo couvlo a skládkování se zase o šest let prodlouží?

Též jsme již tuto informaci zaregistrovali. Je to jednoduché, jde zase jen o peníze:
Starostové obcí si dokážou představit i účelnější využití peněz z rozpočtu svých obcí, než jimi platit Českému státu, zákonem stanovený poplatek za ukládání komunálního odpadu na skládku. Logicky, proto bojují za zachování co nejnižšího skládkovacího poplatku. V posledních deseti letech, je to jen 500 korun za tunu uloženého komunálního odpadu. K tomu pak obce ještě zaplatí provozovateli skládky za uložení odpadu na jeho skládce a dopravci za přepravu svého odpadu. Pak se celková cena za uložení tuny odpadu vyšplhá třeba někam k úrovni 1200 korun.

Firmy, provozující skládky, ze skládkovacího poplatku nic nemají. Je to příjem státu. Jeho udržením na co nejnižší možné míře, je však celková cena za uložení tuny odpadu na skládku obvykle nižší, než by se odpad využil energeticky, nebo se jinak upravoval. Skládka tak i nadále zůstane pro obce tím nejlevnějším řešením likvidace jejich komunálního odpadu. A na to každý starosta obce slyší. Proto skládkaři podporují starosty obcí v jejich boji, za nízký skládkovací poplatek, odváděný státu.

Po několika předchozích neúspěšných pokusech o přijetí nového zákona o odpadech má teď ministerstvo obavu, aby nebylo veřejností kritizováno. Jednak za příliš zásadový postoj k potřebě zvýšení poplatku, který má obce stimulovat k omezení skládkování, a který se může dotknout každého občana ČR. A pak i za požadavek dodržet již současným zákonem stanovený termín omezení skládkování (k 31.12.2023).

Svaz měst a obcí spolu s odpadovými firmami teď ještě poukazují, že v ČR zatím nejsou vybudována drahá zařízení, která by byla schopna po roce 2023, všechen směsný komunální odpad využít. Není prý ani reálné, aby se situace do konce roku 2023 radikálně změnila. Proto je prý třeba obcím a příštím investorům přidat několik let času navíc, nutných k přípravě na zvýšenou míru třídění a k výstavbě potřebných zařízení na zajištění recyklace.

No, a co dodat? Stejně jako v uplynulém pětiletém období, ani v příštích letech, obce nejspíš nebudou mít dostatek peněz k pořízení nových moderních technologií na úpravu a na využití svého směsného komunálního odpadu. Soukromí investoři, a dokonce ani samotné obce, se za stávajících podmínek na trhu odpady, do budování zařízení na jejich využívání příliš nepoženou. Vznik konkurence skládkám se tím o několik let odloží
a byznys skládek pojede dál. A ekologie, ta ať si počká!

Zdá se, že vaše ZEVO po posledních komunálních volbách, skončí u ledu. Chebské zastupitelstvo zvolilo do vaší společnosti své zástupce, kteří jsou vázáni programovým prohlášením koalice.

Nevidíme to tak tragicky. V orgánech naší společnosti byli již dříve někteří odpůrci našeho investičního záměru ZEVO Cheb. Tito lidé mají při výkonu své funkce zákonné právo, seznámit se se všemi detaily projektu ZEVO Cheb, a to i včetně nezveřejňovaných důvěrných informací. Ovšem k právům, patří i povinnosti a zodpovědnost. Proto věříme, že po podrobném seznámení se s problematikou energetického využívání odpadů, budou tito lidé o ZEVO Cheb rozhodovat objektivně, v zájmu Města Cheb a všech jeho občanů.

ZEVO bude pálit i plastové lahve, obsažené v komunálním odpadu. Jaký je Váš názor na návrh zavést zálohování plastových lahví a jejich povinný zpětný odběr v obchodech? Tím přijdete o část paliva.

Neutrální, ZEVO Cheb sběr plastů neřeší. V návrhu o zálohování plastových lahví, vůbec nejde o ochranu životního prostředí, jak bývá před veřejností účelově prezentováno. To je až to poslední. Je to jen snaha o zajištění levné a především kvalitní suroviny. Evropská unie totiž stanovuje výrobcům lahví povinnost, přidávat do plastu na výrobu lahví, i část recyklovaného plastu. Ten však musí mít potravinářskou kvalitu, s čímž mívá směs plastů ze žlutého kontejneru problém. Jde tedy o to, kde získat kvalitní, čistou surovinu na regranulát, tzv. rPET, povinně přidávaný do plastu nápojových lahví. Cestou může být zálohování lahví při nákupu. Občan, po spotřebování nápoje, při vrácení lahve do automatu v prodejně, obdrží zpět své peníze (dříve zaplacenou zálohu). A majitel automatu má lahev vlastně zdarma. U ní mu automat při přejímce ještě zkontroluje podmínky zpětného odběru (čistota, etiketa, barva a tvar lahve, čárový kód, apod.). Jenže, tímto bude od současných žlutých kontejnerů odkloněn ten nejlukrativnější druh plastu. Právě za ten obec při prodeji dostává nejvíc peněz, kterými může dotovat náklady na provoz třídící linky a na likvidaci komunálního odpadu. Po zavedení zálohování nápojových plastů, výrobce lahví obdrží dostatek kvalitní suroviny. Tu bude přidávat ke vstupnímu materiálu pro výrobu PET-ek, a přebytek může případně prodávat. Navíc, množství dostupného materiálu PET, se tím na odpadovém trhu sníží. To pak pocítí současní zpracovatelé, recyklující tento druh plastu, na vzrůstu ceny nakupovaného materiálu na trhu. Vítězem tedy budou výrobci nápojových lahví a nápojů, poraženými budou obce a současní zpracovatelé odpadu z PET.

Scroll to top