Nové vedení chebské radnice chce od projektu ZEVO upustit,
co si o tom myslíte a jak to vnímáte…?

Je to nejen právo, ale i odpovědnost Zastupitelstva města Cheb. Nám to nepřísluší hodnotit.

Jaké náklady měla společnost Terea s dosavadní přípravou projektu?

Firma TEREA Cheb s.r.o. je soukromá obchodní společnost. Údaje o nákladech na přípravu projektu ZEVO Cheb chápeme jako důvěrné a nezveřejňujeme je.

Vidíte jiné variantní řešení problematiky nakládání odpadem
v Chebu bez ZEVO?

Naší hlavní činností je výroba a prodej tepla. Proto jsme původci odpadu (obci Cheb) navrhli jedno konkrétní řešení k využití směsného komunálního odpadu. Jinými variantami, nespadajícími do předmětu naší činnosti, jsme se nezabývali. Přijde-li však jiný podnikatel s lepším řešením, které bude pro obec a pro její občany výhodnější, nemáme námitek…

Zevo odpad ktery zahreje

Scroll to top