Takové malé zařízení jako Vaše ZEVO v Čechách není. Co když to nebude fungovat?

Není důvod, aby i malé zařízení nefungovalo.
Skládá se z několika základních prověřených částí:

Spalovaci pece, kde na roštu místo uhlí, budou páleny odpadky. Parního kotle, pro využití vzniklého tepla ze spalin. Reaktoru – nádoby, ve které se do kouře rozprašuje jedlá soda (bikarbona)
k likvidaci oxidů síry, chlorovodíku, fluorovodíku a dalších kyselých plynů.
Textilního filtru na zachycení prachu a popílku z kouře.
Podobný používá třeba Výtopna ve Františkových Lázních.
4D filtru na likvidaci dioxinů/furanů a zbylého prachu, dusičnanů a kyselých plynů ve spalinách. Jeho obdobu znají motoristé pod názvem katalyzátor.Mokré pračky, což je vlastně sprchování již téměř vyčištěných spalin roztokem louhu,
před jejich vypuštěním z komína.

Podrobně je celá technologie čištění spalin v ZEVO Cheb uvedena v dokumentaci EIA.

Scroll to top