Ve Vašem ZEVO jsou použity v Čechách zatím neodzkoušené technologie…?!

Tuto námitku řešíme opakovaně, proto jen krátce:

K využití nejlepších a nejpokrokovějších technologií (BAT) pro ZEVO Cheb, jsme byli zavázáni výsledkem zjišťovacího řízení, vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje, a to zejména na základě připomínek veřejnosti a ekologických organizací.

V procesu posuzování vlivu ZEVO Cheb na životní prostředí a na zdraví obyvatelstva bylo prokázáno, že ZEVO Cheb nebude mít škodlivý dopad na životní prostředí ani na zdraví obyvatelstva. Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci EIA.

Scroll to top