Stále utajujete ekonomiku provozu ZEVO Cheb. To je skandální!

Je to opakovaná výtka našich oponentů, snažících se prokázat údajnou ekonomickou nevýhodnost ZEVO Cheb, z toho plynoucí údajnou nutnost, přenést domnělé ztráty z provozu ZEVO Cheb na obyvatele Chebu a tím ovlivnit jejich postoj proti ZEVO.

Ekonomika provozu přece není součástí posuzování vlivů technického zařízení na životní prostředí. Nemá vliv ani na zdraví lidí, na dopravní zatížení silnic a není dokonce ani předmětem územního nebo stavebního řízení.

A protože případná stavba ZEVO Cheb nebude financována z rozpočtu Města Cheb, není zatím důvod ekonomiku provozu neexistujícího zařízení předčasně zveřejňovat, pro potřebu zpochybňování našeho projektu a štvaní proti němu.

Scroll to top