V Chebských radničních listech 9/2016 vyšel článek „Stát zavede recyklační slevu – stavět spalovnu nemá smysl“. Můžete se k tomu vyjádřit?

Autoři článku se hluboce mýlí. Chybně informují v regionálních novinách veřejnost o ještě jen připravovaném návrhu zákona. Svými dezinformacemi politicky agitují k účasti občanů Chebu v referendu o spalovně, s cílem projekt ZEVO Cheb zastavit. Při prosazování svých zájmů vůbec nechápou, že ZEVO Cheb má sloužit především Chebu a všem jeho občanům, nikoliv jen skupince lidí z okolí ZEVO.

U energetického využití odpadů přece nejde pouze o příští, zákonem stanovené, progresivní zvyšování poplatků za ukládání směsného komunálního odpadu na skládku!

U energetického využití odpadů jde především o celkové snížení množství odpadů, na skládku ukládaných. Jde též o likvidaci spalitelných škodlivin z odpadu a o využití energetického potenciálu směsného komunálního odpadu, který se po mnoho desetiletí bez užitku zahrabává do země, kde dlouhodobě škodí životnímu prostředí.

Scroll to top