Současný provoz na jihovýchodním obchvatu Chebu sebou nese hluk a vibrace. Až se zprovozní ZEVO Cheb, situace se na Švédském vrchu značně zhorší.

Problematika dopravy byla řešena již v rámci řízení o vlivu ZEVO Cheb na životní prostředí a je tedy součástí dokumentace EIA.

Zkusme se tedy nad tím zamyslet:

ZEVO Cheb může za hodinu spálit pouze 2,5 tuny odpadu. Za týden to tedy bude nejvýše 420 tun. Svoz odpadu zajišťují popelářská nákladní auta, která průměrně do ZEVO Cheb přivezou 6 tun směsného komunálního odpadu. To máme 70 automobilů za týden. Pokud budeme uvažovat, že vyvážení popelnic je prováděno v pracovních dnech, třeba od 7:00 do 15:00 hodin, pak v této době, může do ZEVO Cheb přivézt odpad 14 popelářských aut. K tomu připočtěme, asi tak tři nákladní auta denně, vyvážející popeloviny, vzniklé spálením odpadků.

V letním období, lze očekávat provoz ZEVO Cheb, a tím i dopravní zatížení, asi na úrovni jedné třetiny kapacitních možností.

Porovnáním se současným provozem na jihovýchodním obchvatu Chebu, nárůst jeho dopravního zatížení provozem ZEVO Cheb, jistě nebude významný.

Scroll to top