ZEVO se bude stavět pro němce,
protože Cheb tolik odpadu přece za rok neudělá…(?!)

To je chybný úsudek. Již jsme odpovídali, že v ZEVO Cheb nebude likvidován odpad z Německa.

Podívejme se na to tedy jinak:

V roce 1979 byl ve Schwandorfu založen účelový svaz pro zhodnocení odpadů Zweckverband Müllverwertung Schwandorf (ZMS). Ten zajišťuje ve Schwandorfu likvidaci směsných komunálních odpadů z deseti zemských okresů Bavorska. Od Ašského výběžku dolů, až k Železné Rudě – celkem pro 1,85 milionu obyvatel. Bavorské obce kolem Chebu, mají již celá desetiletí vyřešen svůj problém s likvidací směsného komunálního odpadu, a proto nepotřebují svůj odpad vozit do Chebu k likvidaci.

Další informace získáte na www.z-m-s.de

Scroll to top