Sdružení Arnika zveřejnila zprávu, že byste chtěli vyloučit veřejnost z řízení.
Bylo by možné vysvětlit proč?

Toto by měla být spíše otázka pro zájmový spolek, který údajně tuto zprávu zveřejnil.

Někteří naši oponenti patrně nechápou, že ve stávajícím správním řízení o žádosti, je TEREA Cheb s.r.o. pouze žadatelem. V řízení rozhoduje příslušný úřad, který je povinen řídit se právními předpisy ČR. Například, řízení o vlivu záměru na životní prostředí (velká EIA), je ze zákona veřejné. Okruh účastníků územního a stavebního řízení, pak přesně upravuje stavební zákon, nikoliv naše energetická společnost.

Scroll to top