Mohla bych Vás poprosit o informaci, v jaké fázi je příprava stavby ZEVO

V polovině srpna 2016 je správní řízení o naší žádosti o vydání územního rozhodnutí stále přerušeno, pro další námitku údajné podjatosti starosty Města Aš, jeho tajemníka a všech úředníků stavebního úřadu v Aši. Namítající občan Chebu má totiž za to, že starosta Aše se kdysi k ZEVO Cheb kladně vyjádřil. Tento občan má dále obavu, že pokud se ZEVO Cheb postaví, bude pro Město Aš a jeho obyvatele finančně výhodnější, svůj komunální odpad likvidovat spálením v ZEVO Cheb, než ho odvážet o několik desítek kilometrů dále, až na skládku do Vřesové u Sokolova. Z toho pak dovozuje, že starosta Aše bude mít zájem na realizaci ZEVO Cheb, aby Město Aš ušetřilo za likvidaci odpadků – a tudíž je podjatý.

Scroll to top