Zajímalo by mě, zda bude při případné výstavbě, dodržena požadovaná výška komína vzhledem k blízkosti letištní plochy - nikde ani zmínka.

Jednou z podmínek povolení stavby ZEVO Cheb, je i souhlasné stanovisko Úřadu pro civilní letectví. Souhlas s výstavbou komína výšky 35 m na kótě 476,4 m byl tímto úřadem vydán a je součástí dokumentace řízení o umístění stavby. Výška komína a jeho umístění je závazná a musí být při stavbě dodržena.

Scroll to top