Co to jsou to za nápady,
stavět spalovnu odpadků ve městě?

Na tuto námitku jsme sice již odpovídali, ale podívejme se na věc trochu jinak:
Rakouská Vídeň má téměř dva miliony obyvatel. i přes tamní rozvinutý sběr recyklovatelné části odpadů, její obyvatelé též produkují komunální odpad, který již nelze vrátit zpět k dalšímu zpracování. Přímo ve městě proto stojí a jsou provozovány až čtyři spalovny odpadů, které celoročně zásobují teplem část Vídně. Ročně se v nich spálí odpad, odpovídající součtu množství komunálního odpadu, spáleného v našich spalovnách v Praze - Malešicích, v Brně a v Liberci, tedy asi 700 tisíc tun. Jedna z těch čtyř spaloven je zařízena i ke spalování nebezpečného toxického odpadu.

Vídeňské spalovny jsou v provozu již několik desetiletí a nelze o nich tvrdit, že by byly zdrojem špíny, prachu, hluku, exhalací, nebo že by dokonce ohrožovaly zdraví svého obyvatelstva i turistů.

Proto, když bylo možné před mnoha lety technicky vyřešit bezpečné spalování odpadů přímo ve Vídni, jistě není důvod, proč by malé moderní ZEVO Cheb, postavené na okraji Chebu, mělo jeho obyvatelům škodit.

Jak se po celá desetiletí v civilizovaném světě využívá a likviduje komunální odpad, lze vidět třeba i na stránkách provozovatele spaloven ve Vídni:

 

odkaz 1  | odkaz 2 | odkaz 3 | odkaz 4

vienna-1549922 1920

Scroll to top