Biometan je strategický zdroj, snižuje závislost na fosilních palivech.

Ano. Jen je třeba ho v bioplynové stanici z biologicky rozložitelné složky (substrátu) vyrobit a v dalším technologickém zařízení ho zušlechtit. Až pak je možné jím nahradit část zemního plynu.

Pokud se využije komunální odpad jako palivo v ZEVO, je spálen i odpad biologicky nerozložitelný, bez potřeby investic do třídící linky mechanicko-biologické úpravny komunálního odpadu, do bioplynové stanice, čistící stanice a do úpravny bioplynu.

Zjednodušený příklad:

Směsný komunální odpad, v závislosti na lokalitě a ročním období, obsahuje přibližně 45 % biologicky rozložitelného komunálního odpadu. V jedné tuně směsného komunálního odpadu, tedy bývá 450 kg biologicky rozložitelné složky. Při uvažované sušině až 40 %, tak lze z této jedné tuny komunálního odpadu získat až 29 m3 bioplynu o obsahu 60 % metanu, tj. asi 0,7 GJ (gigajoule) tepla. Přitom, zbylých 550 kg směsného komunálního odpadu, bude třeba likvidovat mimo bioplynovou stanici, třeba vyrobením alternativního paliva a jeho spálením ve spalovně.

Spálením té samé jedné tuny směsného komunálního odpadu v ZEVO Cheb, při průměrné výhřevnosti odpadu 9,5 GJ/t, lze získat (využít) přibližně 7,1 GJ tepla.

ZEVO tedy sníží závislost na fosilním palivu daleko efektivněji než výrobna biometanu.

Kouřem ze spalování odpadků bude trpět životní prostředí a lidi v okolí vaší spalovny. To je špatně, to v Chebu nechceme!

Tuto námitku slýcháme opakovaně. Aby životní prostředí provozem ZEVO Cheb netrpělo, byl přeci náš záměr posuzován odborníky i veřejností, při zkoumání jeho vlivu na životní prostředí. Tomu procesu se též říká velká EIA. V závěru bylo zjištěno, že za provozu nebude docházet k poškozování životního prostředí, ani nebude ohrožováno zdraví občanů v Chebu a v okolí.

Scroll to top