Proč místo spalovny na okraji města, nepostavíte bioplynovou stanici v průmyslové zóně, daleko od města a bioplyn z odpadků pak raději nedodáváte do plynárenské sítě?

V prvé řadě musíme sdělit, že předmětem podnikání firmy TEREA Cheb s.r.o., je výroba tepla a elektřiny, nikoliv výroba bioplynu a jeho prodej.

Ve veřejné plynárenské síti ČR je přepravován zemní plyn, který musí mít požadovanou kvalitu. Není přípustné ho míchat s bioplynem. Oba druhy plynu mají totiž odlišné složení a jiný energetický obsah (výhřevnost, spalné teplo), za který spotřebitel plynárenskému podniku platí.

Aby bylo možné bioplyn dodávat do plynárenské sítě, musel by se po výrobě v bioplynové stanici, v dalším speciálním technickém zařízení upravit. Bylo by nutné, zbavit ho zejména oxidu uhličitého, sirovodíku a dalších příměsí. Až po takovém zušlechtění, vznikne z bioplynu biometan, který je možné dodávat do rozvodné plynárenské sítě.

Scroll to top