ZEVO sice ušetří část fosilního paliva, ale jen za cenu spálení materiálů, jejichž výroba někde jinde na Zemi spotřebovala mnohonásobně více energie.

ZEVO Cheb bude spalovat směsný komunální odpad. Tedy již jen ten zbytek, který zůstane po vytřídění odpadu občany do barevných kontejnerů, a který je v současné době vyvážen na skládku, kde je zahrabán bez dalšího využití do země. V ZEVO se tedy energie, obsažená v těchto materiálech, alespoň smysluplně využije.

Suroviny ztracené ve spalovně musí být znovu vyrobeny a to znamená zvýšit těžbu ropy, uhlí, dřeva atd.

Ve spalovně se žádné suroviny neztrácí. Jak již bylo opakovaně zmíněno, bude spalován směsný komunální odpad. Nikoliv suroviny, ale směs znečištěných a pro průmyslové využití již nepoužitelných materiálů, které všichni přes svou popelnici trvale ukládáme bez dalšího využití do země.

Recyklací se ušetří několikanásobně více energie, než lze získat jejich spálením.

Ano, to je pravda. Je však třeba splnit podmínku: aby mělo třídění odpadů a jejich následné využití smysl, musí existovat zájemce, který takto vytříděný odpad od obce odkoupí (odebere) a vyrobí z něj další výrobek. Tento zpracovatel však potřebuje, aby byl vytříděný materiál čistý a prostý dalších nežádoucích příměsí. Jakmile se odpad smíchá, znečistí, ať již v popelnici, nebo v popelářském autě, je již pro další recyklaci většinou nepoužitelný, tedy nerecyklovatelný.

Scroll to top