Bylo by dobré si tak malé ZEVO, které chcete stavět v Chebu, prohlédnout v provozu předem.

ZEVO Cheb a jeho technologie je přizpůsobena místním potřebám. V Čechách zařízení pro spalování směsného komunálního odpadu s těmito parametry nenajdete. V západní Evropě však jsou provozována i malá zařízení na likvidaci komunálního odpadu, i když se jejich technologie čištění spalin od ZEVO Cheb může lišit.

TEREA Cheb s.r.o., zájezd do těchto zařízení, v nejbližší době neplánuje.

Scroll to top