Užitečné odkazy:

Terea Cheb s.r.o.
_______________

 Město ChebMěsto Cheb
_______________

Odkaz Studie EIA
_______________

Seznam provozovaných spaloven v ČR (nejen KO)
_______________

Spalovny komunálních odpadů v ČR

Spalovna v Liberci
Spalovna v Brně
Spalovna v Praze (Malešice)

_______________

Podobné projekty

Projekt v Plzni (Chotíkov)
Projekt v Mostě (Komořany):

_______________

Další odkazy

Odpadové fórum: http://www.odpadoveforum.cz/
Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů: http://www.steo.cz/
Odpad je energie: http://www.odpadjeenergie.cz/

_______________

Legislativa

Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech
Plán odpadového hospodářství ČR
Státní energetická koncepce České republiky (+aktualizace SEK)

Vláda na svém zasedání dne 8.11.2012 vzala na vědomí aktualizaci Státní energetické koncepce ČR a schválila její předložení do procesu posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA) a schválila hlavní prvky energetické strategie formulované v SEK.

 

Cíl - Významné zvýšení využití odpadů v zařízení na energetické využívání odpadů s cílem dosáhnout až 80 % využití spalitelné složky odpadů po jejich vytřídění do roku 2040.

Scroll to top