Proč ZEVO a v Chebu?

ZEVO vizualizace 02Každý rok se v CHEBU vyprodukuje přibližně 20 tisíc tun zbytkového komunálního odpadu (ekonomicky nerecyklovatelné a dále nevyužitelné složky KO), který končí většinou na skládkách. V blízké budoucnosti legislativa silně omezí možnost skládkování KO a obce a města budou postavena před otázku, jak s tímto odpadem nadále zacházet bez výrazného navýšení ceny za odpadové hospodaření. Od spoluvlastníků společnosti TEREA Cheb s.r.o, vzešla iniciativa využít KO, produkovaný obyvateli Chebu, k úspoře klasických (fosilních) zdrojů energie a stabilizaci ceny tepla a ceny za odpad pro občany.
Aby celý projekt měl pravý smysl, musí stabilizace ceny obou komodit probíhat souběžně, tj. ušetřit na vstupním palivu i platbách za KO. ZEVO je moderní technologie s vysokou účinností, kdy energie obsažená v odpadech zajistí úsporu na fosilních palivech až 38 mil. kWh/rok.
Celé zařízení pracuje podle nejpřísnějších norem platných v celé EU a je projektováno pro objem komunálního odpadu města Cheb.

Scroll to top