otazky-a-odpovedi-od-2018Výsledkem našich pravidelných Informačních besed a snahy podporovat Vaší plnou informovanost o projektu ZEVO Cheb , i témat souvisejících s nakládáním s odpady, Vám přinášíme aktuální sérii ODPOVĚDÍ na Vaše dotazy a zajímavosti publikované od...
poplatek-zmeni-nakladani-s-odpady-zelenou-naplno-dostane-spalovaniI když se Češi rádi chválí, jak dobře třídí, skutečnost je taková, že skoro polovina domácího odpadu se vozí na skládky za město. Během příštích 17 let ho tam má...
studie-prinosu-zevo-cheb-z-hlediska-sklenikovych-plynu Vysoké učení technické v Brně a Ústav procesního a ekologického inženýrství jsou autory studie „Vyhodnocení přínosu ZEVO Cheb z hlediska produkce skleníkových plynů“. Zdokumentovali, že za současného stavu, tedy bez výstavby...
otazky-a-odpovedi-od-2017Novou sérii ODPOVĚDÍ na dotazy ohledně projektu ZEVO Cheb jsme pro Vás připravily právě zde,vč. odpovědí na aktuální vývoj publikované od ledna r. 2017. TEREA Cheb s.r.o. podniká v duchu našeho sloganu odpovědně s přírodou....
otazky-a-odpovedi-od-2016  Odpovědi na otázky ohledně projektu ZEVO Cheb, vč. odpovědí na aktuální vývoj publikované od r. 2016. Firemní politikou společnosti TEREA Cheb s.r.o. vždy bylo a je podnikání v duchu našeho sloganu odpovědně s přírodou. Jsme přesvědčeni,...

AKTUALITY

Loga studie

Vysoké učení technické v Brně a Ústav procesního a ekologického inženýrství jsou autory studie „Vyhodnocení přínosu ZEVO Cheb z hlediska produkce skleníkových plynů“. Zdokumentovali, že za současného stavu, tedy bez výstavby zařízení ZEVO Cheb, se vytvoří ročně okolo 11 kt/rok emisí CO2. Nejvýznamnějším producentem emisí CO2 v tomto množství jsou stávající výtopny společnost TEREA Cheb s.r.o
(ze zdrojů Riegrova a Nemocnice se vyprodukuje 8,5 kt/rok emisí CO2) využívající jako paliva zemní plyn a uhelná kotelna, která zásobuje teplem depo ČD (produkce 2,5 kt/rok emisí CO2).

Cílem této studie je posoudit jaký vliv z hlediska produkce fosilních emisí CO2 bude mít výstavba zařízení ZEVO Cheb. Z hlediska množství produkovaných fosilních emisí CO2 ze ZEVO Cheb je nejvýznamnější určení podílu biogenního a fosilního uhlíku v odpadu. Vzhledem k několika prezentovaným hodnotám v kapitole 2.3.1 byla pro výpočet zvolena ta nejkonzervovanější a nejvíce přísná vzhledem k výstavbě ZEVO Cheb, tedy 55 % fosilního uhlíku v odpadu. Při obsahu fosilního uhlíku 55 % se vyprodukuje provozem ZEVO Cheb 8 kt/rok fosilních emisí CO2. Dále se v rámci studie předpokládá částečná náhrada stávajících zdrojů TEREA Cheb s.r.o. (zdroje Riegrova a Nemocnice), které by v případě nedostatečného tepelného výkonu zařízení ZEVO Cheb (převážně v zimních měsících) kompenzovali vyšší poptávku po teple (viz kapitola 2.3.1). Spalováním zemního plynu v současných zdrojích (zdroje Riegrova a Nemocnice) je na pokrytí chybějícího tepelného výkonu ZEVO Cheb vyprodukováno 1,6 kt/rok emisí CO2. Po výstavbě ZEVO Cheb se předpokládá celková produkce 9,6 kt/rok fosilních emisí CO2.

Z přechozích výsledků vyplývá, že po výstavbě zařízení ZEVO Cheb (při uvažování konzervativního předpokladu obsahu 55 %hm fosilního uhlíku v odpadu) se vyprodukuje o 13 % méně fosilních emisí CO2 (odpovídá úspoře 1,4 kt/rok fosilních emisí CO2) než by se vyprodukovalo stávajícími stacionárními zdroji, které se uvažují v této studii, společnosti TEREA Cheb s.r.o. (ze zdrojů Riegrova a Nemocnice) a kotelny depa ČD. Tvorba emisí CO2 v průběhu roku s výstavbou a bez výstavby zařízení ZEVO Cheb a emise z dopravy vytvořené v rámci této studie jsou zanedbatelné (řádově desetiny procent oproti stacionárním zdrojům).

Dokument vyhodnocení studie najdete v sekci ke stažení zde.

Scroll to top